Έκθεση «ΙΑΣΙΣ. Υγεία, Νόσος, Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό» Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Home page > Media > Exhibition IASIS:...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 30/06/2014

Supporting Health through Art and Ancient Greek History, Chiesi Hellas is to sponsor the exhibition “IASIS” of the Museum of Cycladic Art to be held from November 2014 to May 2015.

 

With its sponsorship Chiesi Hellas supports the exhibition and “adopts” two exhibits from the National Archaeological Museum of Naples. The first is a marble relief depicting Achilles scratching the rust of this spear on the injured thigh of Telephus to cure the wound (end 1st c. BC), while the second is a marble bust of Hippocrates dated at the end of the 1st c. AD.  

 

Chiesi Hellas’ presence at the cultural activities of the country shows the company’s multidimensional support of society. Within the context of Corporate Social Responsibility Chiesi Hellas also incorporates culture as the cornerstone of a balanced and health society. At Chiesi we believe it is our duty to hold high our cultural conscience, particularly now that the values of our society are being put to the test, and to offer to society something more than what is anticipated.