ΑΡΧΙΚΗ > Βιωσιμότητα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών ορίζει τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας ως «τη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων και την ενθάρρυνση των πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αγαθών και των υπηρεσιών».

 

Ο ορισμός αυτός αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της κοινής εφαρμογής των αρχών της βιωσιμότητας σε όλες τις σχέσεις των εταιρειών, ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία προκειμένου να καταστεί εφικτή η διάδοση των αρχών της βιωσιμότητας.

 

Δεσμευόμαστε για τη διαχείριση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η δέσμευση του δικτύου μας εάν θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει το βιώσιμο επιχειρηματικό μας μοντέλο και να αποτελέσει υπόδειγμα μιας πραγματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η κοινή εφαρμογή των αρχών μας αποκτούν αυξανόμενη σημασία για την ώθηση της αποδοτικότητας του έργου μας.

 

Chiesi Code of Interdependence_2

 

Ως Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας πιστεύουμε στην αλληλεξάρτηση. Σχεδιάσαμε και συντάξαμε τον Κώδικα Αλληλεξάρτησης από κοινού με τους στρατηγικούς προμηθευτές μας, εξελίσσοντας την έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας στην έννοια του Οικοσυστήματος, όπου αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον σε μια διαδικασία αμοιβαίας μάθησης και κοινής εξέλιξης.

 

Εμπνευστήκαμε από τα πλέον προηγμένα κινήματα και πλαίσια της φαρμακευτικής βιομηχανίας και πέρα από αυτήν, δηλαδή τις Πρωτοβουλίες της Φαρμακευτικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Pharmaceutical Supply Chain Initiatives - PSCI), οι αρχές των οποίων βρίσκουν εφαρμογή σε ολόκληρο το έγγραφο, το B Corp, τη ΔΟΕ και τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών.

 

Αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράση. Αυτό το έγγραφο αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν η ίδια η Chiesi και όλοι οι συμμετέχοντες του οικοσυστήματός μας, προκειμένου να εξελιχθούμε σε μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εταιρεία για τη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και για έναν καλύτερο κόσμο.

 

Τέλος, δομήσαμε το έγγραφο κατά τρόπο ώστε να αξιοποιήσουμε τα διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας που μπορεί να έχουν οι εταιρείες. Παρέχουμε ένα σύνολο θεμάτων που θα πρέπει ενσωματωθούν από όλους μας. Μπορεί να γίνει άμεσα ή μέσω σαφούς δέσμευσης και διαφανούς σχεδίου. Παρέχουμε όμως, επίσης, ένα σύνολο ενεργειών βελτίωσης, στις οποίες μπορούν να προβούν οι πλέον προηγμένες εταιρείες μας, προκειμένου να προωθήσουν ακόμη περισσότερο την ενσωμάτωση των πρακτικών βιωσιμότητας.

Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να δράσουμε για να δημιουργήσουμε το καλύτερο «στοχοπροσηλωμένο» οικοσύστημα της φαρμακευτικής βιομηχανίας.