ΑΡΧΙΚΗ > Φαρμακοεπαγρύπνηση

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ως:

Η επιστήμη και οι σχετικές δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση  και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την χρήση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι κύριοι στόχοι της φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ είναι:

  • Η προστασία των ατόμων από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.
  • Η προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης των φαρμακευτικών προϊόντων, με την παροχή έγκαιρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των σκευασμάτων, στους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό.

 

Η Φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί επομένως μία δραστηριότητα που συμβάλλει στην προστασία του ασθενούς και της δημόσιας υγείας.

 

Σχετικός ιστότοπος:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

 

Στοιχεία επικοινωνίας με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Chiesi Hellas:

   Τηλέφωνο
 +30 210 6179763
   Fax 
+30 210 6179786