ΑΡΧΙΚΗ > Αειφορία > Η προσέγγιση μας

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Η προσέγγιση μας

Τα θέματα της βιωσιμότητας, η οποία ενσωματώνεται πλέον στις δράσεις της Chiesi, προσεγγίζονται όλο και περισσότερο έχοντας ως στόχο την κοινή αξία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού στρατηγικού οράματός μας και δεσμεύεται να:

  • υιοθετήσει ένασύστημα διακυβέρνησης που βασίζεται στη διαφάνεια και στην ανάληψη ευθύνης
  • προωθεί την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την ευημερία τους
  • προστατεύει τον πλανήτη και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητές μας σε αυτόν
  • ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες των ασθενών μας
  • εξυπηρετεί την κοινωνία μας και τους ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη

 

Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα "We ACT - We Actively Care for Tomorrow", το οποίο εκφράζει την επιθυμία μας να φροντίζουμε ενεργά την κοινωνία και το περιβάλλον, χάρη στις δράσεις ευαισθητοποίησης και την ενεργό συμμετοχή όλων των ανθρώπων μας.

 

Αυτό το πρόγραμμα βιωσιμότητας περιλαμβάνει διάφορες δράσεις που στοχεύουν στην υιοθέτηση μιας πραγματικά βιώσιμης επιχειρηματικής προσέγγισης, στην οποία στρατηγική και βιωσιμότητα συγχωνεύονται, μετά τις Αξίες και την Αποστολή της Chiesi, για να συνδυάσουν τη δέσμευση για το αποτέλεσμα και την ακεραιότητα, λειτουργώντας υπεύθυνα τόσο σε κοινωνικά όσο και σε περιβαλλοντικά θέματα.

 

Σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε το επιχειρείν ως δύναμη θετικής ενέργειας και τον Μάιο του 2019 λάβαμε την πιστοποίηση B Corp. Ήδη, πριν από αυτό το σημαντικό γεγονός, τον Δεκέμβριο του 2018, αλλάξαμε τη νομική μορφή και το καταστατικό της μητρικής εταιρείας, υιοθετώντας το νέο νομικό καθεστώς ως εταιρεία ‘Benefit’, το οποίο εισήχθη στην Ιταλία με τον νόμο αριθ. 208/2015 και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη νομοθεσία Model Benefit Corporation [1 ] (Ντέλαγουερ).

 

Η προσέγγισή μας ξεκινά από ένα θεμελιώδες σημείο αναφοράς: τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) που προωθούν τα Ηνωμένα Έθνη, οι οποίοι προσδιορίζουν με σαφήνεια τις προτεραιότητες που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας για την επίτευξη ειρήνης, ευημερίας και δικαιοσύνης για όλους. Από το 2019, η προσέγγισή μας στα SDGs είναι ακόμη πιο δομημένη. Στην πραγματικότητα, είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που χρησιμοποίησαν το εργαλείο SDG Action Manager για να μετρήσουν την πραγματική συμβολή τους σε αυτούς τους στόχους. 

 

Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επίτευξη 9 συγκεκριμένων SDGs, με βάση τις δυνατότητες, τις δεξιότητες και τους πόρους μας.

 Risorsa 42@3x

 

Έχοντας εμπνευστεί από έναν τύπο ανάλυσης που προτείνει ο γνωστός οικονομολόγος και δοκιμιογράφος των ΗΠΑ, Jeffrey Sachs, προσεγγίζουμε μέσω 4 διαστάσεων τον τρόπο ευθυγράμμισης του επιχειρείν μας με τους SDGs του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 2030: προϊόντα και ασθενείς, διαδικασίες, παγκόσμια αλυσίδα αξίας και επιχειρηματική υπηκοότητα. Στην καθημερινή μας δράση, αγωνιζόμαστε να εμπλουτίζουμε τα αποτελέσματα που καταφέρνουμε αλλά και να εντοπίζουμε και να επισημαίνουμε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν.

 

Risorsa 40 _en

 

[1] Delaware DEL. CODE ANN. tit. 8, §§ 361-368 (2019)