ΑΡΧΙΚΗ > Νεογνολογία

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Κανονικά, η γέννηση ενός νεογνού πραγματοποιείται μεταξύ της 37ης και της 42ης εβδομάδας κύησης.  Μέχρι εκείνη την περίοδο το έμβρυο είναι πλήρως σχηματισμένο και ανεπτυγμένο αρκετά ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην εκτός της μήτρας ζωή.  Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η γέννηση μπορεί να συμβεί πριν από την 37η εβδομάδα της κύησης.  Σε αυτή την περίπτωση, το νεογνό θεωρείται πρόωρο, καθώς  ο βαθμός ανάπτυξης των οργάνων εξαρτάται από την ηλικία κύησης.

 

Η ωρίμανση και η λειτουργικότητα των πνευμόνων είναι κρίσιμη για την επιβίωση.  Με βάση το βαθμό προωρότητας, οι πνεύμονες μπορούν να είναι εν μέρει ή ακόμη και εντελώς ανώριμοι και έτσι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η επαρκής αναπνευστική λειτουργία.

 

Για δεκαετίες, η Chiesi έχει δεσμευτεί στη νεογνολογία, δουλεύοντας μαζί με την ιατρική κοινότητα για να βελτιώσει το επίπεδο φροντίδας των πρόωρων μωρών.  Χάρη σε αυτή τη σημαντική σχέση, η Chiesi έχει γίνει παγκόσμιος συνεργάτης για νεογνολόγους, φέρνοντας τα φάρμακα της σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως και εργαζόμενοι πάντα για την ανταλλαγή βέλτιστων κλινικών πρακτικών.

 

ΑΠΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ

Η ατελής ανάπτυξη του αναπνευστικού συστήματος και των περιοχών του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την αναπνοή είναι ένα κοινό ζήτημα στα πρόωρα βρέφη, με την σοβαρότητα να αυξάνει στα νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης.  Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα επεισόδια άπνοιας, που συνήθως ορίζεται ως διακοπή της αναπνοής που διαρκεί περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα.  Κλινικά, η διακοπή αυτή μπορεί να συνοδεύεται από βραδύτερο καρδιακό ρυθμό και / ή μείωση της ποσότητας οξυγόνου στο αίμα.  Τέλος, σε ένα νεογνό που εμφανίζει ένα απνοϊκό επεισόδιο μπορεί να εμφανιστεί χλωμός ή κυανοειδής τόνος του δέρματος, σε συνδυασμό με μείωση του μυϊκού τόνου.  Η χαμηλότερη ηλικία κύησης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης απνοϊκών επεισοδίων, τα οποία γενικά αρχίζουν μεταξύ 2 και 3 ημερών ζωής.

 

Τα ασθενέστερα επεισόδια μπορούν να επιλυθούν με απτική διέγερση του νεογνού, ενώ πιο σοβαρά επεισόδια χρειάζονται φαρμακολογική παρέμβαση με διεγερτικά φάρμακα, όπως η καφεΐνη.

 

Η αδενοσίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που ρυθμίζει τη δραστηριότητα των νευρώνων και μειώνει την προσπάθεια αναπνοής.  Η καφεΐνη αντιτίθεται άμεσα στο φαινόμενο αυτό εμποδίζοντας την αλληλεπίδραση της αδενοσίνης με τους κυτταρικούς υποδοχείς της, οδηγώντας έτσι σε αυξημένο ρυθμό αναπνοής.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ(Neonatal respiratory distress syndrome)

Το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού είναι μια τυπική κατάσταση στα πρόωρα βρέφη.  Το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του νεογνού χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγραφεί μια σύνθετη κλινική εικόνα των οποίων τα συμπτώματα οφείλονται σε ανωριμότητα του αναπνευστικού συστήματος.  Η σοβαρότητα και η συχνότητα αυτής της παθολογίας συνδέονται άμεσα με το βαθμό της προωρότητας, ενώ τα βρέφη που γεννήθηκαν πριν από την 28η εβδομάδα κύησης είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

 

Η αναπνευστική ανεπάρκεια σε πρόωρα βρέφη με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας οφείλεται σε έλλειψη του επιφανειοδραστικού παράγοντα, που βοηθά στη δημιουργία ενός βιοφίλμ που καλύπτει τα εσωτερικά τοιχώματα των κυψελίδων.  Ο φυσιολογικός ρόλος του επιφανειοδραστικού είναι να επιτρέψει στους πνεύμονες να επεκταθούν και να αποφευχθεί η κατάρρευση (ατελεκτασια) κατά τη διάρκεια των φάσεων εκπνοής.  Η έλλειψη επιφανειοδραστικού παράγοντα προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή, με χαμηλή οξυγόνωση, αυξημένη προσπάθεια αναπνοής και ανάγκη αναπνευστικής υποστήριξης.

 

Η δεξαμενή του διαθέσιμου επιφανειοδραστικού παράγοντα σε πρόωρο νεογνό είναι συνήθως εξαιρετικά περιορισμένη σε σύγκριση με εκείνη ενός νεογνού και μειώνεται περαιτέρω ως αποτέλεσμα του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας. Όταν είναι απαραίτητο, η χορήγηση εξωγενούς επιφανειοδραστικού παράγοντα μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα αυτού του συνδρόμου συμπληρώνοντας την ενδογενή δεξαμενή επιφανειοδραστικού παράγοντα, επιτρέποντας έτσι την ανασύσταση του βιοφίλμ.

 

 

PEYONA

Το Peyona® είναι ένα διάλυμα κιτρικής καφεΐνης, το οποίο ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς άπνοιας σε πρόωρα νεογνά.  Μπορεί να χορηγηθεί είτε με βραδεία ενδοφλέβια έγχυση είτε από το στόμα.

 

Η θεραπεία με κιτρική καφεΐνη θα πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία σε εντατική θεραπεία νεογνών.  Η θεραπεία πρέπει να χορηγείται μόνο σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στην οποία υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για παρακολούθηση του νεογνου.

 

Το συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα σε βρέφη που δεν είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία είναι μια δόση φόρτωσης που χορηγείται με βραδεία ενδοφλέβια έγχυση και ακολουθεί μια δόση συντήρησης που μπορεί να χορηγηθεί είτε ενδοφλέβια είτε από του στόματος χορήγηση μέσω ρινογαστρικού σωλήνα.

 

CUROSURF

 

Το Curosurf® είναι ένας φυσικός επιφανειοδραστικός παράγοντας που παρασκευάζεται από πνεύμονες χοίρου.  Χορηγείται μέσω της ενδοτραχειακής οδού σε διασωληνωμένα βρέφη που υποβάλλονται σε μηχανικό αερισμό για σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ΣΑΔ).

 

Το Curosurf® ενδείκνυται σε πρόωρα βρέφη για τη θεραπεία του συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας ή για την προφύλαξη σε νεογνά με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ΣΑΔ ή με ενδείξεις ανεπάρκειας επιφανειοδραστικού παράγοντα.  Συνιστάται η έναρξη της θεραπείας το συντομότερο δυνατόν μετά τη διάγνωση του ΣΑΔ.