ΑΡΧΙΚΗ > Αειφορία > Προϊόντα και ασθενείς

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Προϊόντα και ασθενείς

Με το θέμα "Προϊόντα και ασθενείς" αναφερόμαστε σε δύο διαστάσεις που σχετίζονται στενά μεταξύ τους: το τελικό αποτέλεσμα των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρείας, δηλαδή τα προϊόντα μας, και οι άνθρωποι που επωφελούνται από αυτά. Οι προϊοντικές μας γραμμές αποτελούν έκφραση της αποστολής μας για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών, οι οποίοι αποτελούν τα πιο βασικά συσχετιζόμενα μέλη στο επιχειρείν μας. Το να τους τοποθετούμε στο επίκεντρο όσων κάνουμε αποτελεί εγγύηση στην προσέγγισή μας.

 

 

Τα προϊόντα και οι ασθενείς είναι δύο στοιχεία που συνδέονται στενά: το τελικό αποτέλεσμα των διαδικασιών παραγωγής της εταιρείας, δηλαδή τα προϊόντα μας, και οι άνθρωποι που επωφελούνται από αυτά. Οι προϊοντικές μας γραμμές είναι ο καρπός της αποστολής μας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών, τους κύριους ενδιαφερόμενους. Το να τοποθετούμε τους ασθενείς στο επίκεντρο είναι το κλειδί της προσέγγισής μας.

 

Η δέσμευσή μας σε αυτό το πεδίο προσφέρει δύο βασικά προνόμια:

  • τη βελτίωση της υγείας των ασθενών
  • την προώθηση της Έρευνας & Ανάπτυξης και μια σημαντική συμβολή στην πρόοδο της Επιστήμης

 

Η Chiesi δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς τομείς:

 

 

Στην Chiesi, η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας μας και αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρείας. Η καινοτομία είναι μέρος του DNA μας και η αποστολή μας είναι να βρίσκουμε νέες θεραπευτικές λύσεις. Επενδύουμε στην Έρευνα & Ανάπτυξη καθώς τις θεωρούμε κλειδί για την επιτυχία μας και την εκπλήρωση της αποστολής μας. Το 2019 αφιερώσαμε το 19% του κύκλου εργασιών μας σε δαπάνες στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, τοποθετώντας μας στην πρώτη θέση ανάμεσα  στις ιταλικές φαρμακευτικές εταιρείες, στη δεύτερη μεταξύ των ιταλικών εταιρειών παρασκευής φαρμάκων και στη δέκατη τέταρτη μεταξύ των ευρωπαϊκών φαρμακευτικών εταιρειών με επενδύσεις στην έρευνα.

 

Το ότι έχουμε τους ασθενείς στο επίκεντρο δεν είναι απλώς μια δήλωση. Σημαίνει να βρίσκουμε νέους τρόπους για να διασφαλίζουμε ότι όλη η διαδικασία Έρευνας & Ανάπτυξης κατευθύνεται από τις ανάγκες τους: εξετάζοντας τα πράγματα από την άποψη του ασθενούς, κατανοώντας τις ανάγκες του και συγκεντρώνοντας τα σχόλιά του προσαρμόζουμε αποτελεσματικά θεραπευτικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει επανάσταση στον παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης φαρμάκων.

 

Από το 2019 έχουμε διπλασιάσει τις προσπάθειές μας να εμπλέκουμε και να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά με ασθενείς, φροντιστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα Υγείας. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κοινής συνεργασίας με την EUPATI (την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών), μια σημαντική ένωση ευρωπαίων ασθενών, προκειμένου να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση αυτής της ομάδας, των στόχων της και των δραστηριοτήτων της.

 

Εργαζόμαστε επίσης στο να προάγουμε την υγεία ως θεμελιώδες δικαίωμα και καθιστούμε τη θεραπεία προσβάσιμη σε όλους εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες ή που δεν μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες. Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με συλλόγους του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και προωθούμε προγράμματα πρώιμης πρόσβασης στα φάρμακά μας κατά τη φάση ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνα για σπάνιες ή εξαιρετικά σπάνιες καταστάσεις και για εκείνους που δεν διαθέτουν διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας στους ασθενείς