ΑΡΧΙΚΗ > Αειφορία > Επιχειρηματική Υπηκοότητα

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Επιχειρηματική Υπηκοότητα

Το να είσαι καλός πολίτης είναι δέσμευση για μια εταιρεία προς την κοινωνία για ανάληψη οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Όπως κάθε υπηκοότητα, έτσι και αυτή ενέχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εμπνευσμένοι από τους SDGs των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε δημιουργήσει τη δική μας Επιχειρησιακή Υπηκοότητα ξεκινώντας από τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ήδη έχουμε θεσπίσει στην εταιρεία μας.

 

Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τον ακόλουθο θετικό αντίκτυπο χρησιμοποιώντας την έννοια της Επιχειρηματικής Υπηκοότητας:

  • να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική περιοχή
  • να ενισχύουμε τα επίπεδα διαφάνειας και ηθικών πρακτικών εντός της εταιρείας
  • να συμβάλλουμε ενεργά και θετικά στην ευρωπαϊκή και διεθνή ατζέντα.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της Chiesi σε αυτούς τους τομείς, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για την Έκθεση για την Αειφορία του 2019.