ΑΡΧΙΚΗ > Catena Globale del Valore > Βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών ορίζει τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας ως «τη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων και την προώθηση πρακτικών ορθής διακυβέρνησης στο συνολικό κύκλο ζωής των αγαθών και των υπηρεσιών». Αυτός ο ορισμός υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας σε όλες τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών ως έναν από τους βασικούς τρόπους υλοποίησης των αρχών της αειφορίας σε μεγαλύτερο εύρος. Δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε την εφοδιαστική αλυσίδα μας όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνα. Εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο για τη βιωσιμότητα να λειτουργήσει και να διασφαλίσουμε ότι θα φέρει πραγματικές αλλαγές, γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να προσκαλέσουμε το δίκτυό μας να συμμετέχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διαχείριση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και η προώθηση των αρχών μας είναι ολοένα και πιο σημαντική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας μας.

Η έμπνευσή μας για αυτό ήλθε από κινήσεις και πρωτοπόρα οράματα της φαρμακευτικής βιομηχανίας όπως το PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), το B Corp, η ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

 

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να δράσουμε επειγόντως. Ο Κώδικας Αλληλεξάρτησης είναι ένα πρακτικό εργαλείο που η Chiesi και όλα τα μέλη του οικοσυστήματος μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εξελιχθούν προς ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς είδος εταιρείας για τη φαρμακοβιομηχανία και έναν καλύτερο κόσμο.

 Ως Benefit Corporation, πιστεύουμε στην έννοια της αλληλεξάρτησης. Ο κώδικας συμπεριφοράς μας, γνωστός ως Κώδικας Αλληλεξάρτησης, έχει εκπονηθεί ως μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας με τους στρατηγικούς προμηθευτές μας, αλλάζοντας την έννοια της αλυσίδας εφοδιασμού σε οικοσύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία του καθενός από εμάς για τον άλλον στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αμοιβαίας μάθησης και συν-εξέλιξης.