ΑΡΧΙΚΗ > Διαδικασίες > Περιβάλλον

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Περιβάλλον

Η έννοια της υγείας στην Chiesi έχει μια πολύ πιο ευρεία έννοια περιλαμβάνοντας επίσης την υγεία του πλανήτη, καθώς υπάρχει στενή σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της υγείας του πλανήτη και της ευημερίας των κατοίκων του. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε να δρούμε ως δύναμη για το καλό και να μειώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε.

 

Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο βασισμένο στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και να διατηρήσουμε τους πόρους μας για τις μελλοντικές γενεές. Το 2019, έχοντας κατά νου αυτό, ανακοινώσαμε δημοσίως την απόφασή μας να μηδενίσουμε τις καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το τέλος του 2035, πολύ πριν το 2050, έτος που έχει οριστεί στη Συμφωνία του Παρισιού. Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια και νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή η οποία υιοθετήθηκε στη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP21) τον Δεκέμβριο του 2015.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα πάνω σε αυτό το θέμα είναι ο σχεδιασμός επενδυτικού πλάνου κόστους 350 εκατομμύριων ευρώ για την εισαγωγή του πρώτου pMDI με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα έως το τέλος του 2025. Αυτό το έργο βασίζεται στη χρήση ενός προωθητικού αερίου νέας γενιάς με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη με σκοπό την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των pMDI συσκευών μας κατά 90%. Παρά το γεγονός ότι η φαρμακευτική χρήση των υδροφθοροαλκανίων (HFA)  συμβάλει ελάχιστα στις παγκόσμιες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), έχουμε δεσμευτεί να φέρουμε εις πέρας αυτό το πενταετές πλάνο με στόχο να προστατεύσουμε την επιλογή του ασθενούς και το περιβάλλον. Η νέα έδρα μας στην Πάρμα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να είναι οικολογικά βιώσιμη και διαθέτει συστήματα ανάκτησης θερμικής ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μια πράσινη περιοχή που εκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 m2.

 

 

Τέλος, δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο βασισμένο στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Η Πολιτική Πράσινης (Βιώσιμης) Χημείας είναι αφιερωμένη στη διαχείριση με υπεύθυνο τρόπο των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για ερευνητικές δραστηριότητες και προστατεύει τόσο το περιβάλλον όσο και τους εργαζόμενούς μας διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εφαρμόσαμε ποικίλες στρατηγικές συμπεριλαμβανομένης της αύξησης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνεργασίας με προμηθευτές στις μεταφορές που είναι σε θέση να ποσοτικοποιούν τις εκπομπές CO2 και δεσμεύονται επίσης να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Έχουμε επίσης υπολογίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας χρησιμοποιώντας το εργαλείο Συστηματικής Προσέγγισης Carbon Footprint. Αυτό το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύουμε το συνολικό κύκλο ζωής των δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής υπό πίεση (pMDI) - των οποίων ο αντίκτυπος προκύπτει λόγω του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη των προωθητικών αερίων HFA (GWP-Global Warming Potential)- και των συσκευών ξηράς σκόνης (DPI). Επίσης, βοηθάει στον υπολογισμό των μελλοντικών επιπτώσεων που ξεκινούν από τη φάση της έρευνας και ανάπτυξης παρέχοντας μας επάρκεια στον προγραμματισμό για τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος στον ασθενή και στο περιβάλλον.