ΑΡΧΙΚΗ > B Corp

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Banner_We_act_3_1
 
Η δέσμευσή μας προς την αειφορία

Παρόλο που η βιωσιμότητα ήταν πάντα σημαντική για την Chiesi, σήμερα αποτελεί πυλώνα του στρατηγικού μας πλάνου. Αυτό σημαίνει πως έχουμε δεσμευτεί να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών, να προστατεύουμε τον πλανήτη και τους κατοίκους του, να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, να προωθούμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, διασφαλίζοντας διαφάνεια στον τρόπο που εργαζόμαστε. Ως απόρροια αυτής της διαδικασίας, επιλέξαμε να γίνουμε “Benefit Corporation” (Οργανισμός Ωφέλειας) μία πρωτοπόρα μορφή νομικής οντότητας η οποία μας επιτρέπει να υπηρετούμε έναν διττό σκοπό: όχι μόνο να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους, αλλά παράλληλα να επιδιώκουμε το συλλογικό καλό. Εσωτερικά, ξεκινήσαμε τη δράση  “We Act - Actively Care for Tomorrow”, ένα πρόγραμμα κινητοποίησης για τη βιωσιμότητα στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι της Chiesi συντονισμένα.

  

Banner_We_act_1_1

 

Τι είναι το B Corp ;

Ως B Corp πιστοποιούνται εκείνες οι εταιρείες που εξισορροπούν το κέρδος και την ωφέλεια, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, διαφάνειας προς το κοινό και νομικής υπευθυνότητας. Το 2019 το κίνημα B Corp αποτελούνταν από 2.700 εταιρείας σε 64 χώρες, με κοινό στόχο να χρησιμοποιούν την επιχειρηματική τους δράση για το συλλογικό καλό. Για να πιστοποιηθεί ως B Corp μια εταιρεία θα πρέπει να επιτύχει μία ελάχιστη απαραίτητη βαθμολογία στην αξιολόγηση του B Impact Assessment, μία απαιτητική αξιολόγηση ως προς το αποτύπωμα της εταιρείας στους εργαζόμενους, στους πελάτες, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Οι πιστοποιημένες B Corp εταιρείες, στο πλαίσιο της διαφάνειας, απαιτείται να δημοσιοποιούν ετησίως τα αποτελέσματα του Impact Report τους.

 

Banner_We_act_4_1

 

Είμαστε παράλληλα μια Εταιρεία Ωφέλειας

Από το 2016, η Ιταλία βρίσκεται υψηλά στην παγκόσμια κατάταξη και ήταν η πρώτη μετά τις ΗΠΑ που εισήγαγε την μορφή Benefit Corporation (Εταιρεία Ωφέλειας), μια νέα νομικά επιχειρηματική μορφή που αποτελεί σταθερή βάση για την ευθυγράμμιση και την προστασία της εταιρικής αποστολής, επιπλέον του να δημιουργεί μακροπρόθεσμα αμοιβαία ωφέλεια. Η Chiesi προσέλαβε τον τίτλο της Εταιρείας Ωφέλειας το 2018 σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο no. 208/2015, ενσωματώνοντας στο καταστατικό της συγκεκριμένα άρθρα αναφορικά με τους ασθενείς, την κοινότητα, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και το περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται καθώς και έναν ευρύτερο στόχο κοινής ωφέλειας.

 

Οι Εταιρείες Ωφέλειας αντιπροσωπεύουν ένα από τα πιο προηγμένα επιχειρηματικά μοντέλα σε ό,τι αφορά το θετικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Είναι επιχειρήσεις με κερδοσκοπικό χαρακτήρα με διττό όμως σκοπό: τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους άλλα και τα συσχετιζόμενα μέρη. Με στόχο να συνδυαστούν αυτά, δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο κίνημα, αυτό των «Επιχειρήσεων με ισχυρό Σκοπό» που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της διασποράς ενός νέου εξελιγμένου οικονομικού παραδείγματος, μέσα από το οποίο μία εταιρεία εμφανίζεται ως βασικός παράγοντας στην αναγέννηση της κοινωνίας και της βιόσφαιρας. Το κίνημα των Εταιρειών Ωφέλειας στοχεύει στην προώθηση ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εταιρειών, καθώς ο τρόπος που δουλεύουν αξιολογείται και εκτιμάται με τα ίδια υψηλά κριτήρια αξιολόγησης: το θετικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία και στον πλανήτη καθώς και τα οικονομικά τους αποτελέσματα.     

 

Οι Εταιρείες Ωφέλειας απαιτείται να παρουσιάζουν ένα ετήσιο Impact Report στο οποίο αναφέρονται μια σειρά από στόχους αναφορικά με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς σκοπούς οι οποίοι προσδιορίζονται στο καταστατικό τους. Πατήστε εδώ για να δείτε το Impact Report της Chiesi Farmaceutici S.p.A. το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Sustainability Report του 2021.