ΑΡΧΙΚΗ > Επιχειρηματική Υπηκοότητα > Τοπικές Κοινωνίες & Κοινότητες

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Τοπικές Κοινωνίες & Κοινότητες

Η Chiesi δεσμεύεται επίσης στο να προάγει την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών και κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται, ώστε να διευκολύνεται η βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή.

 

Αειφορία για την Chiesi σημαίνει επίσης να αναγνωρίζεις την ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ μιας εταιρείας και του συστήματος εντός του οποίου δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής κοινωνίας/κοινότητας. Επομένως, επιθυμούμε να συνεισφέρουμε στην αειφορία της οικονομίας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού των κοινοτήτων όπου ζούμε μέσα από τη ματιά της αμοιβαίας ωφέλειας, καθώς γνωρίζουμε τα οφέλη που έχει μία επιχείρηση όταν αποτελεί μέρος ενός συστήματος που ευημερεί.

 

Επικεντρωνόμαστε σε τρεις τομείς: Εκπαίδευση αναφορικά με θέματα υγείας και περιβάλλοντος ·Ανάπτυξη, που στοχεύει στην ευημερία μέσω της κοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας και του περιβάλλοντος μίας κοινότητας ·Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης, υποστήριξη λόγω περιβαλλοντικών καταστροφών, για παράδειγμα πλημμύρες, σεισμοί ή άλλες κρίσιμες καταστάσεις όπως η παγκόσμια πανδημία του ιού COVID-19 (πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο ειδικό ένθετο για τον COVID-19).

 

Πιστεύουμε στη σπουδαιότητα και στην αξία της εθελοντικής εργασίας για την κοινωνία μας και αυτός είναι ο λόγος που καλούμε τους εργαζομένους μας να συμμετέχουν σε εταιρικές δράσεις εθελοντισμού. Ήδη από το 2015 εφαρμόζουμε την εβδομάδα εθελοντισμού, Chiesi Volunteer Week, όπου οι άνθρωποι της Chiesi μπορούν να εργαστούν εθελοντικά σε τοπικούς μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Σε αυτή την εβδομάδα διοργανώνονται πολλές διαφορετικές δράσεις αλληλεγγύης από τις θυγατρικές μας, σε κάθε χώρα. Επίσης, το 2019 ξεκινήσαμε μια νέα δράση, τον Μήνα Εθελοντισμού στα κεντρικά μας, όπου μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει 620 υπάλληλοι και 30 μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί με συνολικά 2.480 ώρες εθελοντισμού

We focus on three specific areas: Education regarding both healthcare and environmental issues; Development, intended as the social, cultural, economic and environmental prosperity of the community; Emergencies, support for environmental disasters, for example flooding or earthquakes or other critical situations such as the global health emergency caused by the spread of the COVID-19 virus (click here to visit the special section dedicated COVID-19).

 

We believe in the key role and the value of voluntary work in our society and this is why we involve our employees in corporate volunteer projects. Since 2015 we have been running the Chiesi Volunteer Week, during which Chiesi employees can dedicate their efforts to local no-profit associations. This involves a wide range of different activities at our affiliates, including specific solidarity initiatives for each country. In 2019 we also began running Volunteer Month at our Headquarters, which has so far involved 620 employees and 30 no-profit associations for a total of 2,480 hours of volunteering.

 

Corporate Volunteering 2019