ΑΡΧΙΚΗ > Αειφορία > Διαδικασίες

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Διαδικασίες

Στην Chiesi αναφερόμαστε στις διαδικασίες ως το άθροισμα όλων των εργασιών παραγωγής και εκείνων που διασφαλίζουν τη συνεχή επιχειρηματική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των εσωτερικών επιχειρηματικών πρακτικών, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους και τη βιόσφαιρα.

 

Δεσμευόμαστε να δημιουργούμε τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών μας:

  • να εξασφαλίζουμε τακτικά την προμήθεια φαρμάκων υψηλής ποιότητας για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη
  • να μειώνουμε το αποτύπωμά μας στη βιόσφαιρα
  • να ενθαρρύνουμε την αυτοπραγμάτωση και την ευημερία των ανθρώπων μας στην Chiesi
  • να διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας για τους εργαζομένους μας.