ΑΡΧΙΚΗ > Όραμα και Αξίες

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε ως ένας διεθνής ερευνητικός όμιλος, ικανός να αναπτύσσει και να εισάγει στην αγορά καινοτόμες φαρμακευτικές λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

 

Επιθυμούμε τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής ομάδας υψηλής ποιότητας, η οποία να χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση και πνεύμα συνεργασίας.

 

Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τη δέσμευσή μας για την επίτευξη αποτελεσμάτων με την ακεραιότητα, δρώντας κατά έναν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Πιστεύουμε ότι το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, της αυτοπεποίθησης και της συνεργασίας αποτελεί τη βάση για τη συνεχή επιτυχία μας. Σε όλο τον κόσμο, οι υπάλληλοι της Chiesi εργάζονται σκληρά για να εδραιώσουν μια κουλτούρα στην οποία οι αξίες τις οποίες ασπαζόμαστε υλοποιούνται σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας εργασίας

Κατά την επιδίωξη των στόχων της εταιρείας μας, σεβόμαστε πάντα έναν αριθμό αξιών, τις οποίες εφαρμόζουμε σε καθημερινή βάση στο έργο που επιτελούμε, στις σχέσεις μας με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.

Αξιόπιστη εταιρεία

Θέλουμε να αναγνωριστούμε από όλους τους ενδιαφερόμενους ως μια εταιρεία που υιοθετεί και προωθεί τη διάφανη ηθική συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που εμπνέονται από τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εστίαση στους ανθρώπους

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι άνθρωποί μας είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο. Συνεπώς, θα προσπαθούμε συνεχώς να προωθούμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους για ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του εργασιακού μας περιβάλλοντος και στη συλλογική ευημερία.

Ομαδικό πνεύμα

Για την επίτευξη των στόχων μας, οι μεμονωμένοι επαγγελματίες δεν είναι αρκετοί από μόνοι τους. Η επιτυχία μας θα προκύψει από τη συμβολή των ανθρώπων μας που εργάζονται μαζί ως ομάδα, όπου όλοι θα γνωρίζουν ότι η επιτυχία της ομάδας είναι πιο σημαντική από την ατομική.

Καθένας από εμάς είναι η Chiesi

Καθένας από εμάς συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας μας, δημιουργός του μέλλοντός της και προασπιστής των ιδιαίτερων αξιών μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη φήμη της εταιρείας σε κάθε πλαίσιο και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Δημιουργία αξίας

Κινητήρια δύναμή μας είναι η δημιουργία αξίας, σήμερα και στο μέλλον, μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι έχουμε τις δεξιότητες για την ανάληψη ευθυνών και την εκτίμηση του κινδύνου ώστε να αμφισβητούμε τις τρέχουσες πρακτικές και να αξιοποιούμε ευκαιρίες που συνάδουν με τις αρχές μας. Καινοτομία σημαίνει δυνατότητα συνεχούς αλλαγής μέσω μιας συνεπούς διαδικασίας εκτίμησης της αξίας της διαίσθησης και δημιουργίας ιδεών που προέρχονται από την επαγγελματική μας κοινότητα.

Εστίαση στους πελάτες

Στόχος μας είναι να αξιολογούμε και να αντιλαμβανόμαστε συνεχώς τις ανάγκες των πελατών μας, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ικανοποίησή τους μέσα από τη γρήγορη ανταπόκρισή μας, την υπεροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας και το πάθος μας για τις σχέσεις που αποδεικνύεται καθημερινά στην εργασία μας.