ΑΡΧΙΚΗ > Καριέρα στην Chiesi

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Βασική φιλοσοφία της Chiesi σε ότι αφορά στην στελέχωση των τμημάτων της, είναι οι εσωτερικές προαγωγές. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη της εταιρείας, product managers, area managers κτλ προέρχονται από το τμήμα πωλήσεων, έχοντας ξεκινήσει σαν ιατρικοί επισκέπτες.

 

Για να επιτευχτεί αυτό η εταιρεία δίνει βαρύτητα τόσο στην διαδικασία πρόσληψης ώστε να έχει άτομα ικανά να εξελιχθούν, όσο και στην εκπαίδευση ώστε να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για θέσεις με υψηλότερες απαιτήσεις. Κάθε φορά που προκύπτει η ανάγκη για την κάλυψη μιας θέσης, ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και η εταιρεία ακολουθεί διαφανείς διαδικασίες με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερόμενου, την συνολική του απόδοση, την γνώμη των προϊσταμένων του και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ‘εξωτερικού συνεργάτη’ όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

 

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο βιογραφικών και ανατρέχει σε αυτό όταν χρειάζεται επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκέντρωση, επεξεργασία και τήρηση σε αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία γνωστοποιείτε στην Chiesi Hellas μέσω της υποβολής του βιογραφικού σας είναι απαραίτητη και θα διενεργείται μόνο για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας και επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με την θέση εργασίας για την οποία έχετε εκφράσει ενδιαφέρον. Σας ενημερώνουμε ότι θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι μήνες από την υποβολή του βιογραφικού σας και κατόπιν θα τα διαγράφουμε από τα αρχεία μας. Με την υποβολή του βιογραφικού σας συναινείτε στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τον τρόπο άσκησης αυτών, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.chiesi.gr/politikh-aporrhtoy/