Respiration Day 2012 - Δελτίο Τύπου

ΑΡΧΙΚΗ > > Respiration Day...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 28/06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

RESPIRATION DAY 2012

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μια από τις προκλήσεις της θεραπείας ασθενών με άσθμα και χρόνια αποφρακτική

πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), είναι ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίον ανταποκρίνονται οι

ασθενείς στις διαθέσιμες υπάρχουσες θεραπείες. Αυτή τη χρονιά το Respiration Day

παρέχει στους κλινικούς επιστήμονες και ερευνητές τις τελευταίες εξελίξεις στην εφαρμογή

της εξατομικευμένης ιατρικής θεραπείας στα αναπνευστικά νοσήματα τονίζοντας με ποιο

τρόπο θα μπορούσε η προσέγγιση αυτή να βελτιώσει τον χειρισμό των ασθενών.

Για 8η

συνεχή χρονιά το Respiration Day πραγματοποιήθηκε στην Πάρμα, στην υπέροχη

αίθουσα εκδηλώσεων Paganini που είναι σχεδιασμένη από τον διάσημο Ιταλό αρχιτέκτονα

Renzo Piano.To Respiration Day είναι μια διεθνής επιστημονική εκδήλωση που απευθύνεται

σε ιατρούς και ερευνητές οι οποίοι κάθε χρόνο ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες και

ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως στην έρευνα

για τα αναπνευστικά νοσήματα. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συνεισφέρει στην

κατανόηση των βαθύτερων μηχανισμών της νόσου, να μοιραστεί τα τελευταία στοιχεία

όσον αφορά τη θεραπεία και να συγκεντρώσει τις απόψεις όχι μόνο των ερευνητών και

των ιατρών αλλά και των ασθενών.

To Respiration Day είναι ένας θεσμός που γεννήθηκε το 2005 σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο της Πάρμα και το Ίδρυμα Chiesi. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

εκδηλώσεων συζητήθηκε μια πληθώρα θεμάτων, ανάμεσα στα οποία και τα παρακάτω:

ποιοί παράμετροι σχετίζονται καλύτερα με την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας ή με

την εξέλιξη της νόσου και είναι πιο σημαντικοί για τη πρώιμη και ακριβή διάγνωση, πως τα

αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης μπορούν να εφαρμοστούν στη

καθημερινή πρακτική, πως ο κλινικός φαινότυπος του άσθματος και της ΧΑΠ μπορεί να

βοηθήσει ιατρούς και ερευνητές στον καθημερινό χειρισμό των ασθενών.

Αυτή τη χρονιά περισσότεροι από 700 ιατροί και ερευνητές από την Ασία, την Αφρική τη

Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ευρώπη παρακολουθήσαν το Respiration Day,

ενημερώθηκαν και συζήτησαν ένα θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος στον κλινικό τομέα:

την «Εξατομικευμένη Ιατρική Θεραπεία»

Στο εισαγωγικό μέρος παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της εξατομικευμένης ιατρικής

θεραπείας και η εφαρμογή τους στο άσθμα και στη ΧΑΠ. Η κατανόηση της γενετικής βάσης

νόσων όπως το άσθμα και η ΧΑΠ έχει πληθώρα πλεονεκτημάτων. Πρώτον και

σημαντικότερον, η ταυτοποίηση γονιδίων που υποδηλώνουν την έναρξη και την εξέλιξη της

νόσου, παρέχει πληροφορίες για τις σημαντικότερες διαδρομές στην παθογένεση της

νόσου. Στο άσθμα και στη ΧΑΠ, η διαστρωμάτωση της θεραπείας χρησιμοποιείται στο να

επιλεγούν ασθενείς για anti IgE (θεραπεία βασισμένη στα IgE επίπεδα) και για την

αντιμετώπιση ασθενών με έλλειψη της α-1 αντιθρυψίνης αντίστοιχα. Η πιθανότητα

χρήσης γενετικής πληροφορίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να καθοριστούν

υποομάδες οι οποίες πιθανόν να ανταποκρίνονται καλύτερα σε νέες θεραπείες για το

αναπνευστικό σύστημα είναι άξια περεταίρω διερεύνησης.

Οι δυο επόμενες συνεδρίες αφιερώθηκαν στην πιθανή εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών

στον χειρισμό ασθενών με αποφρακτική νόσο. Ήδη αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος όσον

αφορά το σοβαρό και δύσκολο προς αντιμετώπιση άσθμα στο οποίο τα μονοκλωνικά

αντισώματα (hMab) κατά συγκεκριμένων ιντερλευκινών (IL-5, IL-13) και η θερμοπλαστική,

παρέχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Αν και είναι

ξεκάθαρο οτι υπάρχουν πολλοί κλινικοί και παθολογικοί φαινότυποι ΧΑΠ, δεν είναι ακόμα

σαφές πως αυτό θα επιδράσει στη θεραπεία. Για παράδειγμα, προς το παρόν δεν υπάρχει

καμία διαφορά στη θεραπεία των ασθενών που κυριαρχεί η νόσος των μικρών αεραγωγών

και αυτών των ασθενών με κυρίαρχο το εμφύσημα. Οι επικείμενες ενδείξεις των

γονοτυπικών αναλύσεων, της πρωτεϊνωματικής και της μεταβολισμικής θα μπορούσαν

να μας παρέχουν περαιτέρω ιδέες για τα φλεγμονώδη μονοπάτια που διέπουν τη ΧΑΠ

διευκολύνοντας τον προσδιορισμό των ασθενών με ανταπόκριση σε συγκεκριμένες και πιο

εξατομικευμένες θεραπείες.

Η τελευταία συνεδρία είχε σαν στόχο τους ασθενείς με αλληλεπικαλυπτόμενα

χαρακτηριστικά άσθματος και ΧΑΠ. Το άσθμα και η ΧΑΠ είναι ετερογενής ασθένειες με

γενετική και περιβαλλοντική προέλευση. Είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές στο

άσθμα και τη ΧΑΠ στη κλινική τους εικόνα που σχετίζονται με την ηλικία έναρξης της νόσου,

τα καθημερινά συμπτώματα και τα αποτέλεσμα της νόσου όταν μελετάται σε μεγάλους

πληθυσμούς. Παρόλα αυτά η συνύπαρξη άσθματος και ΧΑΠ είναι ευρέως γνωστή αλλά δεν

έχει περιγραφεί πλήρως. Η γενετική προδιάθεση στον εκτροχιασμό από συγκεκριμένες

οδούς θα μπορούσε να βοηθήσει στον καθορισμό υποομάδων άσθματος και ΧΑΠ. Τέλος,

αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διαστρωμάτωση των ασθενών κατά γονότυπο, ανοίγοντας

έτσι νέα θεραπευτικά μονοπάτια.

Το Ίδρυμα Chiesi είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπός του οποίου είναι να

προάγει την υγεία και να απαλύνει τον πόνο των ασθενών μέσω της έρευνας, της διάδοση

της γνώσης, και της εκπαίδευσης τόσο των ιατρών όσο και των ασθενών. Οι κύριοι τομείς

δραστηριοποίησης είναι τα νοσήματα του αναπνευστικού, η νεογνολογία και τα σπάνια

νοσήματα.