ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FLUIMUCIL, Granules for oral solution 600mg/SACHET


Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 19/06/2019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

FLUIMUCIL, Granules for oral solution 600mg/SACHET

 

Άλιμος, 30 Μαΐου 2019

 

Με ισχύ από τις 08/04/2019 η άδεια κυκλοφορίας υπ. αριθμ. 26564/25-4-2013 που αφορά στο προϊόν FLUIMUCIL, Granules for oral solution 600mg/SACHET έχει ανακληθεί και μεταφέρθηκε από την CHIESI HELLAS A.E.B.E. στην εταιρεία ZAMBON S.p.A.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία CHIESI HELLAS A.E.B.E. δεν είναι πλέον Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) του ως άνω φαρμακευτικού προϊόντος στην Ελλάδα και νέος ΚΑΚ είναι η εταιρεία ZAMBON S.p.A. (Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (Milan) Italy), η οποία έχει υπεισέλθει σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που σχετίζονται με το προϊόν αυτό.