ΑΡΧΙΚΗ > Προϊόντα > Becloneb® 400 mcg/1ml vial, 800 mcg/2ml vial

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Becloneb® 400 mcg/1ml vial, 800 mcg/2ml vial

Becloneb® 400 mcg/1ml vial, 800 mcg/2ml vial

Μορφή: Εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή

Δραστική ουσία: Άνυδρη διπροπιονική βεκλομεθαζόνη