Η Chiesi καταγράφει τις ενέργειες που έγιναν για ένα πιο υγιές, πιο βιώσιμο μέλλον

ΑΡΧΙΚΗ > Νέα > Η Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 03/10/2022

 

 

Sust2022

 

  • Η Ετήσια Έκθεση και Έκθεση Βιωσιμότητας 2021 της Chiesi δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουλίου 2022.
  • Η πρόοδος προς την επίτευξη των επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων είναι μεγάλη.
  • Η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης.

 

Η Chiesi, ο διεθνής βιοφαρμακευτικός Όμιλος με επίκεντρο την έρευνα, δημοσίευσε στις 14 Ιουλίου την Ετήσια Έκθεση και την Έκθεση Βιωσιμότητας 2021. Η Έκθεση δεν εστιάζει μόνο στα αποτελέσματα, αλλά και στην παρακολούθηση όλων των δράσεων που υλοποιήθηκαν με σκοπό τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με τρόπο πιο υπεύθυνο και βιώσιμο.

 

Μέσω των 30 Θυγατρικών της και των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της σε περισσότερες από 100 χώρες, η εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει αξία για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των επενδυτών, των δημόσιων διοικήσεων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2,42 δισ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση +8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

Ως Benefit Corporation στην Ιταλία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία (Société à Mission) και ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος βιοφαρμακευτικός Όμιλος με πιστοποίηση B Corp που παρέχει καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις, η Chiesi δεσμεύεται να μετρά συστηματικά τον αντίκτυπό της τόσο εντός όσο και εκτός του Oργανισμού. Αυτό αποτυπώνεται στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2021, στην οποία αναφέρονται οι προσπάθειες προώθησης της προσέγγισης αμοιβαίας ωφέλειας σε έξι τομείς: Διακυβέρνηση, Αποστολή & Δέσμευση, Ασθενείς, Περιβάλλον, Κοινότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Άνθρωποι.

 

Ο Ugo Di Francesco, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Chiesi, σημείωσε ότι: «Στην Chiesi, δεν είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στη βελτίωση της δικής μας επιρροής αλλά και στο να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Με το να μοιραζόμαστε όσα μαθαίνουμε, να είμαστε ειλικρινείς και να λογοδοτούμε για τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες μας, ελπίζουμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη βιώσιμης προόδου στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε».

 

Αυξάνωντας την επιρροή μας στους ασθενείς

Το 2021 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους τρεις τομείς θεραπευτικής εστίασης της Chiesi: Air, Rare και Care[1].

 

Σχεδόν το 81% του κύκλου εργασιών της Chiesi προήλθε από προϊόντα που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα εσωτερικής έρευνας. Με δαπάνες €479 εκατ. το 2021 ο Όμιλος κατετάγη ως η 1η ιταλική φαρμακευτική εταιρεία και η 12η μεταξύ των ευρωπαϊκών φαρμακευτικών βιομηχανιών για επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη[2]. Έχοντας 42 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), η Chiesi είναι η 1η ιταλική φαρμακευτική εταιρεία σε κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με περισσότερα από 5.600 συνολικά παγκοσμίως χορηγηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

Η λειτουργία του Biotech Center of Excellence, αφιερωμένου στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή βιολογικών προϊόντων που αναμένεται να λειτουργήσει στην Πάρμα της Ιταλίας το 2024, θα ενισχύσει της δυνατότητες Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου Chiesi. Σύμφωνα με τη δέσμευση της Chiesi ως B Corp εταιρείας, το νέο κέντρο θα σχεδιαστεί υπακούοντας σε κριτήρια βιωσιμότητας και ακολουθώντας τα κριτήρια LEED.

 

Ο Alberto Chiesi, Πρόεδρος του Ομίλου Chiesi, δήλωσε: «Ως Benefit Corporation και πιστοποιημένος όμιλος B Corp, καθοδηγούμαστε από την έννοια της αμοιβαίας ωφέλειας– μια προσέγγιση που στοχεύει στη δημιουργία οικονομικής αξίας με τρόπο που ωφελεί την κοινωνία, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις της. Αυτή η Έκθεση καταδεικνύει τη δέσμευσή μας να προωθούμε τη βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη μέσα από ό,τι κάνουμε και σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας».

 

Καθοδηγώντας την αλλαγή σε τοπικό επίπεδο

Στα σημαντικότερα επιτεύγματα μέσω της παγκόσμιας δραστηριοποίησης, προστίθεται και ικανός αριθμός τοπικών επιτευγμάτων τα οποία αξίζει να τονιστούν.

 

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas, δήλωσε: «H Chiesi Hellas αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της στην Ελληνική κοινωνία, ως Β Corp πιστοποιημένη εταιρεία. Οι δράσεις μας για το περιβάλλον με υποστήριξη ενεργειών εξωραϊσμού περιοχών που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και την συνέχιση της χρηματοδότησης βασικής έρευνας της ακαδημαϊκής επιστημονικής κοινότητας, αποτυπώνουν τη θέση της αμοιβαίας ωφέλειας που υιοθετούμε στην επιχειρηματική μας προσέγγιση».

 

 

Μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Η Chiesi εργάζεται για να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των θεραπευτικών λύσεων και λειτουργιών της, υποστηρίζοντας επίσης τους συνεργάτες της στην εφοδιαστική αλυσίδα να πράττουν το ίδιο.

 

Το 2021, έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ξεκίνησε την πορεία προς την επαναπιστοποίηση B Corp, παρουσιάστηκε το «Eco-Friendly Products Challenge» ενώ υπήρξε περαιτέρω πρόοδος στις προσπάθειες μετάβασης σε ένα Carbon Minimal Inhaler – ένα project που στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των συσκευών εισπνοής έως και 90%. Το 2021, η Chiesi εντάχθηκε επίσης στη B Corp Συμμαχία για το Κλίμα (BCCC,) δεσμευόμενη από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) "Race to Zero".

 

Η Έκθεση υπογραμμίζει την ένταξη της Chiesi στο Carbon Disclosure Project, μια μη κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνωση που διαχειρίζεται το παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποίησης (για επενδυτές, εταιρείες, πόλεις, πολιτείες και περιοχές) για να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Η Chiesi έλαβε συνολική βαθμολογία Β, αναγνωρισμένη σε επίπεδο διαχείρισης για τη στρατηγική της σχετιζόμενη με την ουδετερότητα άνθρακα και την ανάληψη συντονισμένης δράσης για το κλίμα. Παράλληλα, βαθμολογήθηκε με Α για τη διακυβέρνηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση της στρατηγικής ουδετερότητας άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Η Maria Paola Chiesi, Επικεφαλής του Τμήματος Shared Value & Sustainability της Chiesi, πρόσθεσε: «Το 2021, καθώς ελισσόμασταν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της στην παγκόσμια οικονομία, γίναμε πιο δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε όσα έρχονται– υιοθετώντας περαιτέρω στόχους βιωσιμότητας και συνεχίζοντας την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς – χάρη στις προσπάθειες κάθε εργαζομένου, κάθε τμήματος και κάθε θυγατρικής».

 

 

Κάνοντας τη διαφορά για τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους μας

Πιστή στη δέσμευσή της να έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, η Chiesi καταγράφει αρκετά σημαντικά επιτεύγματα. Το 2021, η Chiesi πραγματοποίησε συνολικά δωρεές 22 εκατομμυρίων ευρώ, παράλληλα με συνεισφορές για κοινωνικούς σκοπούς, όπως χορηγίες, Εξωτερικές Κλινικές Επιστημονικές Δοκιμές & Μελέτες, αλλά και δωρεά φαρμάκων αξίας άνω των 10,3 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Η Chiesi συνέχισε να σημειώνει πρόοδο σε αρκετούς τομείς που σχετίζονται με τους εργαζομένους της. Το 2021, το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 3%, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του Παγκόσμιου Τμήματος Σπάνιων Παθήσεων της Chiesi (+41,6%) αλλά και της παρουσίας της στην Κίνα (Στην Chiesi China, ο αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε κατά 20%). Από τους εργαζομένους της, το 54% είναι γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον τομέα Ε&A ανέρχεται στο 66%. Συνολικά, οι εργαζόμενοι της Chiesi ολοκλήρωσαν περισσότερες από 300.000 ώρες εκπαίδευσης, με συνολικό μέσο όρο εκπαίδευσης 48,8 ωρών ανά άτομο. Αυτό αντικατοπτρίζει μια συνολική αύξηση στο μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά άτομο κατά 0,9% από το 2020 έως το 2021.

 

Μάθετε περισσότερα για τα ανωτέρω σημεία και για πολλά άλλα επιτεύγματα στην εκτενή Έκθεση.

 

[1] Το AIR αντιπροσωπεύει θεραπευτικές λύσεις και υπηρεσίες αφιερωμένες στον τομέα του αναπνευστικού, που κυμαίνονται από τη νεογνολογία έως τη θεραπεία ασθενειών των ενηλίκων. Το RARE εστιάζει στη θεραπεία ασθενών με σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες παθήσεις. Το CARE συνδυάζει προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της εξειδικευμένης φροντίδας και της αυτοθεραπείας.

[2] European Commission, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2020

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Chiesi

Η Chiesi είναι ένας διεθνής, εστιασμένος στην έρευνα βιοφαρμακευτικός Όμιλος που αναπτύσσει και εμπορεύεται καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος, τις σπάνιες παθήσεις και την εξειδικευμένη φροντίδα. Η αποστολή της εταιρείας είναι να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να ενεργεί υπεύθυνα τόσο προς την κοινότητα όσο και προς το περιβάλλον.

Με την αλλαγή του νομικού της καθεστώτος σε Benefit Corporation στην Ιταλία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, η δέσμευση της Chiesi να δημιουργήσει αμοιβαία ωφέλεια για την κοινωνία στο σύνολό της είναι νομικά δεσμευτική και στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την εταιρεία. Από το 2019, η Chiesi είναι ο μεγαλύτερος βιοφαρμακευτικός όμιλος παγκοσμίως με πιστοποίηση B Corp, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπάθειές του για βιωσιμότητα μετρώνται και αξιολογούνται με τα πιο φιλόδοξα παγκόσμια πρότυπα. Η εταιρεία στοχεύει να μηδενίσει τις εκπομπές άνθρακα έως το 2035.

Με περισσότερα από 85 χρόνια εμπειρίας, η Chiesi έχει την έδρα της στην Πάρμα (Ιταλία), δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και αριθμεί περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους. Το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου στην Πάρμα λειτουργεί παράλληλα με 6 άλλους σημαντικούς κόμβους Ε&Α στη Γαλλία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Κίνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σουηδία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.chiesi.com