Κλινική έρευνα για την βρογχοπνευμονική δυσπλασία των πρόωρων νεογνών

ΑΡΧΙΚΗ > Νέα > Κλινική...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 25/11/2014

Η κλινική μελέτη NEUROSIS είναι μία πολύ μεγάλη κλινική μελέτη η οποία αξιολόγησε την επίδραση της εισπνεόμενης βουδεσονίδης στην βρογχοπνευμονική δυσπλασία (BPD), μια συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στα πρόωρα νεογνά.

Θετικά τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης NEUROSIS

Η κλινική μελέτη NEUROSIS είναι μία πολύ μεγάλη κλινική μελέτη η οποία αξιολόγησε την επίδραση της εισπνεόμενης βουδεσονίδης στην βρογχοπνευμονική δυσπλασία (BPD), μια συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στα πρόωρα νεογνά. Διεξήχθη με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Chiesi από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία έμπειρων νεογνολόγων, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Framework που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για πρώτη φορά ένα εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές δοκιμάστηκε σε έναν πληθυσμό 850 πρόωρων βρεφών με κίνδυνο βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας.

Η θεραπεία με βουδεσονίδη μείωσε σημαντικά την συχνότητα εμφάνισης της BDP, με ένα καλό προφίλ ασφάλειας για τα νεογνά.

Ακολουθεί η φάση παρακολούθησης των νεογνών μέχρι την  ηλικία των 22 μηνών. προκειμένου να αξιολογηθούν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της θεραπείας με βουδεσονίδη.