Πρότυπα φροντίδας: δύναμη για τα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους

ΑΡΧΙΚΗ > Νέα > Πρότυπα...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 19/12/2014

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην «Παλαιά Βουλή» η εκδήλωση της «ΗΛΙΤΟΜΗΝΟΝ», μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας για τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, μέλος του δικτύου των εθνικών οργανώσεων γονέων του EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants).  Σκοπός  της εκδήλωσης ήταν η δημοσιοποίηση της προσπάθειας που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να θεσπιστούν ενιαίες κατευθυντήριες οδηγίες για τη φροντίδα υγείας των νεογνών σε όλα τα κράτη μέλη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.

 

Η Chiesi Hellas νιώθοντας την κοινωνική ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως τα πρόωρα νεογνά και οι οικογένειές τους, στάθηκε αρωγός σε αυτή την πρωτοβουλία στηρίζοντας την εκδήλωση ως μόνος χορηγός, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε οικογένειες προώρων, εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία και την υγεία των παιδιών, καθώς και σε επιστήμονες υγείας που βρίσκονταν στην Αθήνα επ’ ευκαιρία του  4ου Διεθνούς  Συνέδριου  της UENPS, να την παρακολουθήσουν, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν αναλόγως. Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης έγινε από την πρόεδρο του EFCNI κ. Silke Mader.